Aikido is een Japanse zelfverdedigingskunst die vanuit het principe van geweldloosheid ontstaan is.  De focus ligt niet op confrontatie, maar veel meer op het gebruik van kracht en intentie van de tegenstander om juist zijn aanval te neutraliseren. Daarom kent Aikido geen slagen of trappen, maar uitwijken en het tijdelijk vasthouden van de aanvaller. Dat is de betekenis van Ai (harmonie) Ki (energie) Do (weg), „in de harmonie met de energie“ – zijn.

Je leert rollen (op een juiste manier vallen op de grond). Je leert verschillende grijp- en vasthoudtechnieken toe te passen, maar ook goed contact te maken met de partner door een juiste timing en een flexibele houding aan te leren.  In elke geval ga je lekker bewegen en zweten. Aan de andere kant ga je aandachtiger en preciezer worden tijdens de technieken. De praktijk van aikido baseert zich op oefeningen waarbij je géén grote spierkracht nodig hebt, dus het is een sport voor iedereen; voor mannen, vrouwen, kinderen en oudere mensen. 

Je bent hartstikke welkom om gratis een proefles te doen!